Μαθησιακές δυσκολίες

Με τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» αναφερόμαστε στο σύνολο των διαταραχών που μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνήσει ή να αφομοιώσει πληροφορίες. Πρόκειται για έναν όρο που μπορεί να αναφέρεται σε πολύ διάφορες δυσκολίες όπως στην αντίληψη, στην εγκεφαλική λειτουργία, σε αυτισμό, δυσλεξία κ.α.

Σκοπός είναι η διάγνωση κι η ενημέρωση της οικογένειας για τις δομές υποστήριξης.