Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης

 Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν αγαπούν αρκετά τον εαυτό τους. Στόχος της θεραπείας είναι η αλλαγή αυτού του μοτίβου και η δημιουργία αυτοπεποίθησης. Η αγάπη προς τον εαυτό είναι το βασικό συστατικό για την απόκτηση αυτοεκτίμησης και αυτό ακριβώς δουλεύουμε στην θεραπεία.