Συμβουλευτική Ζεύγους

 Σκοπό έχει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία των συντρόφων και την μεταξύ τους αποδοχή. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανακάλυψης και της κατανόησης των δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφοράς και η αντικατάστασή τους με εναλλακτικά μοτίβα. Με την ολοκλήρωση της θεραπείας αναμένουμε το ζευγάρι να επικοινωνεί καλά και να έχει βελτιώσει την μεταξύ τους σχέση.