Συνεδρίες μέσω Skype

 Απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που εξαιτίας της απόστασης ή κάποιας σωματικής κατάστασης δεν μπορούν να ξεκινήσουν κατά πρόσωπον θεραπεία. Οι συνεδρίες γίνονται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η κατά πρόσωπον θεραπεία. Η πληρωμή γίνεται μέσω κατάθεσης και η απόδειξη στέλνεται στη διεύθυνση του θεραπευόμενου.