Ενδοοικογενειακές δυσκολίες

 Αναφερόμαστε στην θεραπευτική διαδικασία που εξετάζει ένα ή περισσότερα ενδοοικογενειακά προβλήματα που απασχολούν τον/την ή τους θεραπευόμενους. Σκοπός είναι η αλλαγή των δυσλειτουργικών μοτίβων στην οικογένεια και η μάθηση εναλλακτικών μορφών συμπεριφοράς και επικοινωνίας.