Υποστήριξη Χρόνιων Πασχόντων

 Η υπηρεσία απευθύνεται σε χρόνιους πάσχοντες κάθε ασθένειας και στις οικογένειες τους. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση της εξωτερίκευσης των συναισθημάτων και η ανακούφιση των ψυχολογικών συμπτωμάτων.