Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 Απευθύνεται σε νέους κι όχι μόνο που θέλουν να διερευνήσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις δυνατότητες τους σχετικά με το επαγγελματικό τους μέλλον και την επαγγελματική τους επιλογή. Χρησιμοποιείται το ψυχομετρικό εργαλείο 15FQ+® Personality Questionnaire με σκοπό να εντοπίσουμε στοιχεία της πρσωπικότητας που θα βοηθήσουν στην επιλογή που θα ακολουθήσουμε.