Βιωματικά Σεμινάρια

 Ανά καιρούς στον χώρο διοργανώνονται βιωματικά σεμινάρια για συγκεκριμένα θέματα, όπως, για γονείς, για νεαρά ζευγάρια, για διατροφικές ανησυχίες κ.α . Σκοπός των βιωματικών σεμιναρίων δεν είναι η θεραπεία αλλά περισσότερο μια προσέγγιση ενός θέματος που μας απασχολεί ή θέλουμε να διευρύνουμε περισσότερο.