Καταστάσεις κρίσεως (πένθος, αναπηρία, διαζύγιο)

 Κατάσταση κρίσεως εννοούμε την περίοδο που ακολουθεί ένα δυσάρεστο γεγονός, όπως έναν θάνατο αγαπημένου προσώπου, μια ασθένεια ή ένα διαζύγιο. Σκοπός είναι να ενθαρρυνθεί ο άνθρωπος που χρειάζεται υποστήριξη να μιλήσει για τα συναισθήματά του και να κατευθυνθεί με την βοήθεια του ειδικού σε ανακούφιση των συμπτωμάτων.