Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η συστημική ψυχοθεραπεία;

Είναι η θεραπεία που βασίζεται στη θεωρία των συστημάτων. Πρόκειται για μια προσπάθεια των ειδικών να συνδέσουν τις διάφορες όψεις της πραγματικότητας σε μια σχεσιακή κι ολιστική αντίληψη του κόσμου. Στη συστημική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική το άτομο αντιμετωπίζεται ως μέλος ενός συσtήματος και τα αίτια αλλά και η επίλυση των προβλημάτων αναζητούνται μέσα σε αυτό το σύστημα έστω κι αν έρχεται μόνος του σε θεραπεία. Ο θεραπευόμενος δεν αντιμετωπίζεται ως «αυτός που έχει το πρόβλημα» αλλά ως «φέρων του συμπτώματος» ενός συστήματος που νοσεί. Τα ανθρώπινα προβλήματα αντιμετωπίζονται ως εγγενείς ιδιότητες των κοινωνικών συστημάτων κι ιδιαίτερα της οικογένειας. Η συστημική προσέγγιση διευρύνει την μελέτη των ανθρώπινων συστημάτων δίνοντας έμφαση στις σχέσεις των μελών που τα απαρτίζουν. Το αίτημα του ατόμου, του ζευγαριού ή της οικογένειας που έρχεται στη θεραπεία εξετάζεται από τον ψυχοθεραπευτή συστημικής προσέγγισης πάντα σε σχέση με τον ρόλο και τη θέση που το κάθε άτομο ή μέλος έχει μέσα στο σύστημα (οικογένεια- εργασία κ.λ.π.) στη παρούσα φάση της ζωής του. Έμφαση δίνεται στον άνθρωπο, όχι στο πρόβλημα.

Μπορούν τα φάρμακα να αντικαταστήσουν τη σημαντικότητα της ψυχοθεραπείας;

Η απάντηση είναι όχι. Τα φάρμακα είναι χρήσιμα σε συγκεκριμένα άτομα πάντοτε μετά τη συνταγή του ιατρού και δεν είναι ωφέλιμα για όλους. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την ψυχοθεραπεία. Μπορεί πολλές φορές να χρειάζεται συνδυασμός και των δύο. Όταν κι αν συμβεί αυτό ο ψυχοθεραπευτής οφείλει να έρθει σε επαφή με τον προσωπικό σας ιατρό ή να σας προτείνει ο ίδιος κάποιον.

Αν κάνω ψυχοθεραπεία σημαίνει πως είμαι τρελός;

Αυτή η άποψη είναι πολλά χρόνια ξεπερασμένη. Όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας αντιμετωπίζουμε κάποια στιγμή θέματα και προβλήματα που μας είναι δύσκολο να επεξεργαστούμε ή να ξεπεράσουμε. Ο ψυχοθεραπευτής είναι εκπαιδευμένος να μας υποστηρίξει σε αυτήν την προσπάθεια ώστε να νιώσουμε καλύτερα και πιο δυνατοί στο τέλος της θεραπείας, άλλα και να είμαστε πιο ασφαλείς στο μέλλον και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ανάλογες καταστάσεις.

Πως γίνεται η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία πραγματοποιείται τις περισσότερες φορές σε εβδομαδιαία βάση και η κάθε συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά. Ο θεραπευόμενος εμπιστεύεται στον θεραπευτή τα θέματα που τον απασχολούν έτσι ώστε και οι δύο μαζί να ανακαλύψουν αποδοτικές λύσεις για το παρόν και το μέλλον. Η θεραπευτική σχέση αποτελεί για τον θεραπευόμενο ένα ασφαλές – προστατευτικό περιβάλλον προσωπικής αναζήτησης κι εξέλιξης. Ο θεραπευτής δεσμεύεται για εχεμύθεια.

Ποιοι είναι οι στόχοι της ψυχοθεραπείας;

  • Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και αυτοαποδοχής
  • Η κατανόηση της προέλευσης των προβλημάτων και η απόκτηση γενικών δεξιοτήτων για την επίλυσή τους.
  • Η ανάπτυξη θετικής στάσης
  • Η ανάπτυξη του δυναμικού και των ικανοτήτων του θεραπευόμενου.
  • Η αλλαγή των αυτοκαταστροφικών μορφών συμπεριφοράς
  • Η μείωση του άγχους και του στρες
  • Η διαχείριση καταστάσεων κρίσεως (πένθος, ασθένεια, διαζύγιο)
  • Η διαχείριση συναισθηματικών προβλημάτων
  • Η βαθύτερη κατανόηση του εαυτού