<

Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η ατομική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον εαυτό τους ουσιαστικά και αποτελεσματικά και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν. Η ατομική ψυχοθεραπεία στηρίζεται στη δυαδική σχέση που θα αναπτυχθεί με τον θεραπευτή και προστατεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο, όπως και όλες οι μορφές ψυχοθεραπείας.

Τμήμα Λογοθεραπείας

Παρέχεται υποστήριξη από εξειδικευμένη λογοπεδικό-λογοθεραπεύτρια για διαταραχές που έχουν σχέση με την ομιλία και τον λόγο και απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο κι ενηλίκους. Ο επαγγελματίας λογοπεδικός-λογοθεραπευτής επεμβαίνει στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση, στην αντιμετώπιση και θεραπεία της διαταραχής και στην έγκαιρη παρέμβαση. Η θεραπευτική παρέμβαση του Λογοθεραπευτή διεξάγεται στα πλαίσια συνεργασίας μιας διεπιστημονικής ομάδας όποτε αυτό χρειάζεται (παιδοψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια). Δεκτά γίνονται όλα τα ταμεία.

Παιδοψυχολογικό τμήμα

Παρέχεται παιδοψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένη παιδοψυχολόγο- παιγνιοθεραπεύτρια με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η Παιγνιοθεραπεία είναι ένα μοντέλο μη – κατευθυντικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Η παιδοψυχολόγος δίνει βάση στο πως επιτυγχάνεται η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού μέσω του παιχνιδιού και του ρόλου που διαδραματίζει το παιδί μέσα σε αυτό. Το παιχνίδι αποτελεί την βασική και αβίαστη διαδικασία εκμάθησης κι αποτελεί έναν τρόπο απελευθέρωσης του θεραπευόμενου από άγχη, φοβίες κι άλλα θέματα που απειλούν την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη.